Du er her

– Mindre tvang krever endrede arbeidsmåter

SYKEHUSLEDELSE – Det er alltid farlig for en tjeneste som har mye makt, hvis ledelsen ikke engasjerer seg nok i tjenestene, sier helseminister Bent Høie.

Helseminister Bent Høie vil den unødige bruken av tvang i psykisk helsevern til livs, men mener det må mer til enn ny lov og mer ressurser: Det er arbeidsmåtene som må endres.

Publisert
2. januar 2020

– Tvangsbruken varierer så mye at det åpenbart foregår tvangsbruk som ikke skulle ha skjedd. Det er bekymringsfullt når vi vet hvor alvorlig det er for et menneskes liv, sier han.

Psykologtidsskriftet møter statsråden nøy­aktig to uker før fristen går ut for å sende høringssvar til NOU 19: Tvangsbegrensnings­loven. Det var han selv som nedsatte lovutvalget, som i midten av juni overrakte ham det mur­steintunge lovforslaget. Han hadde imidlertid ikke tid til å vente til Østenstadutvalget la sitt forslag på bordet. Fra 1. september 2017 innførte regjeringen en endring av psykisk helsevernlo­ven som er blitt karakterisert som en av de vik­tigste siden loven ble vedtatt: kravet om sam­tykkekompetanse som kriterium for å iverksette tvang med hjemmel i behandlingsvilkåret.

Du må være abonnent eller medlem av Psykologforeningen for å lese videre.

Ikke abonnent? Få 12 papirutgaver og ubegrenset tilgang til alle digitale utaver for 1495 i året

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 57, nummer 1, 2020, side 10-11

Kommenter denne artikkelen