Psykologtidsskriftets formålsparagraf

Publisert
6. september 2019

Tidsskrift for Norsk psykologforening (heretter Psykologtidsskriftet) er heleid av Norsk psykologforening (heretter Psykologforeningen), men er et redaksjonelt uavhengig organ som styres etter Fagpressens redaktørplakat, pressens Tekstreklameplakat og Vær Varsom-plakat, samt lov om redaksjonell fridom i media (se ellers Etiske retningslinjer).

Psykologtidsskriftets mandat: Psykologtidsskriftet skal formidle kunnskap, debatter og informasjon av relevans for psykologers praksis og psykologifagets utvikling. Dette gjøres både gjennom internettportalen psykologtidsskriftet.no og den månedlige papirutgaven.

Psykologtidsskriftets målgruppe: Psykologtidsskriftet distribueres til alle medlemmer av Norsk psykologforening, men henvender seg også til alle som søker kunnskaper om psykologi, inkludert brukergrupper, politikere og journalister/media.

Utgivers redaksjonelle mål: Psykologtidsskriftets innhold skal reflektere Psykologforeningens til enhver tid gjeldende formålsparagraf. Dette skjer gjennom blant annet vitenskapelige artikler, reportasjer, fagformidling, debatt og kommentarstoff.

Utgivers kommersielle mål: Psykologtidsskriftet skal drives etter ordinære og sunne forretningsmessige prinsipper. Driften finansieres primært gjennom annonseinntekter, men også inntekter fra abonnenter som ikke er medlem av Psykologforeningen, samt overføringer fra eier.

Sjefredaktørens stilling: Sjefredaktøren står fritt til, innenfor utgivers mandat, å formidle redaksjonelt stoff i henhold til sin egen overbevisning. Sjefredaktøren står personlig ansvarlig for alt innhold i bladet. Bladet er redigert i henhold til Fagpressens redaktørplakat og utgivers grunnsyn.

Formålsparagrafen tydeliggjør hvilket ansvar Psykologforeningen som utgiver har, samtidig som den understreker Tidsskriftet som et redaksjonelt uavhengig organ

Kommenter denne artikkelen