Du er her

Far fullstendig frifunnet for incestanklager

VANT FRAM – Det er avdekket alvorlig svikt i behandlingen av datteren. Det er å håpe at det finnes evne og vilje til å ta lærdom for fremtiden, sier Haugalandet-mannens forsvarer Thomas Randby, her fra ankesaken i Gulating lagmannsrett i Stavanger. Foto: Jan Inge Haga

Han ble dømt til ni års fengsel i tingretten for seksuelle overgrep, men frikjent av juryen i lagmannsretten. Fagdommerne dømte ham til å betale erstatning, men nå har Gulating lagmannsrett frifunnet ham også for erstatningskravet.

Publisert
25. januar 2019

– Jeg er fornøyd med at min klient er blankt frifunnet også i erstatningsrettslig sammenheng. Han har hele tiden vært helt klar på at han aldri har gjort noe galt mot sin datter, og er lettet over å være fullstendig renvasket for alle anklager.

Det sier Thomas Randby til Psykologtidsskriftet. Han er forsvarer for en mann i 40-årene som nå er frikjent også for erstatningskravet i det som er omtalt som Haugalandet-saken.

Dømt, så frikjent
I 2016 ble mannen dømt til ni års fengsel i Haugaland tingrett for seksuelle overgrep mot datteren. Han ble i tillegg dømt til å betale 350 000 kroner i oppreisning.

Mannen anket dommen, inkludert erstatningskravet, til Gulating lagmannsrett.

Psykologtidsskriftet fulgte hele saken i lagmannsretten og i Høyesterett og publiserte første artikkel om Haugalandet-saken i januarutgaven i fjor.


LETTET Svein Olav Nordlien sier at Haugalandet-mannen er lettet over å være fullstendig frifunnet for anklager om incest. Foto: Øystein Helmikstøl

I lagmannsretten kom det fram bevis som ikke hadde vært framme i tingretten. En video av behandlingen i BUP Haugesund var sentral i ankesaken. Den viser at en behandler i BUP forteller i detalj til Haugalandet-mannens datter om overgrep fra far. Dette skjedde før jenta skulle i dommeravhør. I retten kom det fram at jenta selv ikke hadde fortalt BUP om overgrep.

Mannen ble frikjent av juryen i lagmannsretten. Men fagdommerne dømte ham til å betale erstatning på 250 000 kroner. De mente det var sannsynlighetsovervekt for at overgrep hadde skjedd.

Erstatningsdommen ble behandlet av Høyesterett, som opphevet erstatningsdommen fra Gulating lagmannsrett.

​ Det er avdekket alvorlig svikt i behandlingen av datteren. Det er å håpe at det finnes evne og vilje til å ta lærdom for fremtiden. ​

Thomas Randby, forsvarer

Trakk erstatningskrav
I etterkant av Høyesteretts dom trakk bistandsadvokaten også kravet om erstatning. Forsvarer Thomas Randby ba derfor om at lagmannsretten ville avsi dom på frifinnelse også for erstatningskravet.

Fredag 25. januar kom den frifinnende dommen fra Gulating lagmannsrett. Haugalandet-mannen er dermed frikjent på alle punkter, både i straffesaken og i den sivilrettslige saken som gjaldt erstatning. Frifinnelsesdommen er enstemmig.

– Nå er det stadfestet det vi har visst hele tiden. Mannen er uskyldig, og rettferdigheten har seiret.

Det sier Svein Olav Nordlien til Psykologtidsskriftet. Han er talsperson for Haugalandet-mannen.

BUP
Det var strid om BUPs rolle under straffesaken. Haugalandet-mannens datter fikk behandling hos BUP Haugesund i en periode.

Internrapport og Fylkesmannen kritiserer BUP Haugesunds rolle før dommeravhør i overgrepssak. Høyesterett har opphevet dom fra lagmannsretten, men saken fortsetter i rettssystemet.

Rettsoppnevnt sakkyndig psykolog Tori Mauseths vurdering til retten var at faglige anbefalinger og retningslinjer var ivaretatt gjennom utredning og behandlingstilbud hos BUP Haugesund. Psykolog Ellen Wessel, som var sakkyndig vitne på oppdrag fra forsvarer, var derimot sterkt kritisk til BUP Haugesund.

I etterkant av Psykologtidsskriftets omtale av saken, har en intern granskingsgruppe i Helse Fonna konkludert med at utredningen av den nå frikjente mannens datter var faglig uforsvarlig og ikke i tråd med anerkjent faglig praksis. Også bruken av EMDR som terapiform var faglig uforsvarlig, ifølge interngruppen.

Også Fylkesmannen har i en tilsynssak i etterkant av internrapporten konkludert med at utredningen av jenta ikke var forsvarlig.

Helse Fonna har beklaget feil hos BUP Haugesund i denne saken. Forsvarer Thomas Randby kommenterer den siste utviklingen i saken slik:

– Det er avdekket alvorlig svikt i behandlingen av datteren. Det er å håpe at det finnes evne og vilje til å ta lærdom for fremtiden.

Talsperson Svein Olav Nordlien sier at far i dag er lettet.

– Det tror jeg de fleste kan forstå etter alt han har vært utsatt for.

Bistandsadvokat Elisabeth Rød har foreløpig ikke svart på Psykologtidsskriftets henvendelse om frifinnelsen.

 

 

Kommenter denne artikkelen