Du er her

Bistandsadvokat trekker erstatningskravet mot mann frikjent for incest

BISTANDSADVOKAT Elisabeth Rød i Gulating lagmannsrett i desember i fjor. Foto: Jan Inge Haga

Bistandsadvokat Elisabeth Rød trekker nå kravet om erstatning mot Haugalandet-mannen som i fjor ble frikjent for incest.

Publisert
19. desember 2018

– Kravet er trukket på grunn av at min klient og hennes familie ikke klarer påkjenningen med å gå gjennom en ny behandling av saken, ikke fordi de mener vilkårene for erstatning ikke er til stede.

Det opplyser bistandsadvokat Elisabeth Rød til Psykologtidsskriftet.

Psykologtidsskriftet har gjennom året i flere artikler omtalt saken der en mann i 40-årene fra Haugalandet i tingretten ble dømt til ni års fengsel for incest. I tillegg ble han dømt til å betale 350 000 kroner i erstatning.

Tingrettssaken ble omtalt i Haugesunds Avis i 2016.

Etter blant annet symboltolkning av lek konkluderte behandlere ved BUP med at en fireåring hadde vært utsatt for overgrep. Dette var før tiltale og dom mot far. Psykolog Ellen Margrethe Wessel vil ha en gjennomgang av behandlingen ved BUP.

I ankesaken ble mannen frikjent av juryen, en kjennelse som ble godtatt av fagdommerne. Denne er rettskraftig. Likevel ble han dømt av fagdommerne til å betale erstatning på 250 000 kroner.

Psykologspesialist Anders Skuterud er sterkt kritisk til BUP Haugesunds behandling av en jente (5) i en overgrepssak. Saken reiser debatt om forholdet mellom behandling og rettsprosess.

Denne erstatningsdommen ble i høst opphevet av Høyesterett. Begrunnelsen er at den krenker uskyldspresumsjonen. Det så dermed ut til å gå mot ny ankebehandling i lagmannsretten.

Psykologtidsskriftet fulgte hele saken i lagmannsretten i Stavanger og Høyesterett i Oslo, og saken ble omtalt i januar-, mars-, juni- og desemberutgaven av Psykologtidsskriftet.

Internrapport og Fylkesmannen kritiserer BUP Haugesunds rolle før dommeravhør i overgrepssak. Høyesterett har opphevet dom fra lagmannsretten, men saken fortsetter i rettssystemet.

I lagmannsretten ble BUP Haugesunds utredning og behandling av mannens datter et sentralt tema. En video der en behandler i detalj forteller til jenta om påståtte overgrep fra far før jenta skulle i dommeravhør, var et nytt bevis i saken. I retten kom det fram at jenta selv aldri fortalte BUP Haugesund om overgrep.

Etter dommen i lagmannsretten har en intern vurderingsgruppe i Helse Fonna kommet med sterk kritikk av BUP Haugesund.  I etterkant av denne internrapporten har også Fylkesmannen kommet med sterk kritikk mot to erfarne behandlere i BUP.

Kenneth Eikeset, direktør for psykisk helsevern i Helse Fonna, har beklaget på det sterkeste feil hos BUP Haugesund overfor de involverte i saken.

ØNSKER NY FRIFINNELSE
Bistandsadvokat Rød ønsket at de samme dommerne som dømte Haugalandet-mannen til å betale erstatning, skulle skrive en ny dom uten ny rettssak.

Dette avviste lagmannsretten tidligere denne måneden.

I LAGMANNSRETTEN Advokat Thomas Randby forsvarte en far fra Haugalandet som i Gulating lagmannsrett i desember 2017 ble frikjent av juryen for incest. Foto: Jan Inge Haga

Mannens forsvarer, Thomas Randby, opplyser til Psykologtidsskriftet at de nå har bedt om at lagmannsretten avsier dom på frifinnelse også for erstatningskravet.

– Lagmannsretten bestemte, på bakgrunn av Høyesteretts opphevelse sammenholdt blant annet med det nye bevisbildet, at det måtte gjennomføres en ny rettssak og med full bevisførsel. Motparten har etter dette meddelt at de frafaller erstatningskravet. Det er vår klare oppfatning at en ny rettssak ville ha vist at anklagene mot min klient er uriktige, sier Randby.

MEDIA
Bistandsadvokat Rød mener særlig medias håndtering har gjort at saken har vært en enorm belastning.

– Jeg tror det er umulig for oss som ikke står i det å skjønne hvor tøff en slik prosess er. Ny ankebehandling og flere medieomtaler med videre blir for tøft, og de følte de ikke hadde noe annet valg enn å trekke kravet, skriver Rød i en e-post.

Hun opplyser at hennes klient og familien nå vil bruke kreftene på å komme videre i livet.

Psykologtidsskriftet publiserte første artikkel om Haugalandet-saken i januar 2018. I etterkant har blant andre Haugesunds Avis og NRK omtalt saken flere ganger. Alle tre medier er klaget inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) for artikler om saken. Klagene skulle etter planen bli behandlet nå i desember, men kommer ifølge PFU opp på møtet 23. januar 2019.

Kommenter denne artikkelen