Rettspsykologi fases ut

Rettspsykologi forsvinner som eget emne i det nye RETHOS-løpet.

Publisert
1. september 2021

Psykologtidsskiftet har spurt ledere for psykologutdanningene andre steder i landet om de tilbyr faget rettspsykologi, og om de har et lignende tilbud som det nye valgfaget ved Universitetet i Oslo, for både juss-studenter og psykologistudenter.

Norman Anderssen er dagfersk dekan ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen, i tillegg til å være forsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet på NORCE (Norwegian Research Centre).

– Så vidt jeg vet, har vi ikke et lignende tilbud i rettspsykologi ved UiB selv om vi har noe samarbeid med kolleger fra juss i enkelte studieemner, knyttet til undervisning i arbeids- og organisasjonspsykologi og undervisning på master i barnevern, skriver Anderssen i en e-post.

Ved Universitetet i Tromsø har de ingen emner som tilbys spesifikt for juss- og psykologistudenter, men har et emne som heter «sakkyndighetsarbeid for psykologer» (PSY-2803), og som inngår i profesjonsstudiet i psykologi.

Enn så lenge tilbyr NTNU i Trondheim eget emne i rettspsykologi på psykologutdanningen: PSYPRO4505 – Rettspsykologi og sakkyndighet, 7,5 studiepoeng.

– Siste forelesning i emnet er høsten 2025. Rettspsykologi videreføres ikke som eget emne i det nye RETHOS-løpet, revidert studieplan. Rettspsykologi blir der integrert i andre emner, opplyser seniorkonsulent Unni Skrede Koen ved Institutt for psykologi.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 58, nummer 9, 2021, side

Kommenter denne artikkelen