Du er her

Vitenskapelig artikkel

Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. januar 2016

Hevnfølelser er kanskje mer vanlige enn vi liker å tenke på. Sjelden har hevn og kamp for oppreisning blitt beskrevet mer inntrengende og medrivende enn i Heinrich von Kleists novelle om Michael Kohlhaas. En nærlesning av Kleists to hundre år gamle tekst viser hvordan fortellingen kan ha klinisk relevans i dag.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. januar 2016

Freud og Nansen møttes aldri, men de leste hverandres nevroanatomiske studier på et tidspunkt der Nansen var verdensberømt, mens Freud måtte avbryte sin akademiske karriere og ble møtt med ringeakt i medisinske kretser. Mye tyder på at Freud hadde blandede følelser overfor Nansen.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
4. desember 2015

Moderne behandling av bipolar lidelse handler like mye om psykologi som om kjemi. I Vestre Viken har vi holdt pasientkurs om bipolar lidelse siden 2007. Psykoedukasjon i gruppe verdsettes høyt av deltagerne, har god effekt på lidelsens forløp, og anbefales i den nye nasjonale retningslinjen.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
4. desember 2015

Klinikere trenger tydeligere modeller for mentale problemer for å kunne utvikle sin kliniske ekspertise.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
4. november 2015

Søskenaggresjon kan ha ødeleggende virkninger for mental helse hos barn og unge, og bør gis større oppmerksomhet.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
4. november 2015

En betydelig andel av langtidssykefravær og uførepensjonering er forårsaket av vanlige psykiske lidelser. De fleste med slike lidelser er i arbeid. Derfor trenger vi mer kunnskap om hva som fremmer arbeidsdeltakelse, og under hvilke betingelser en slik deltakelse er helsefremmende.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. oktober 2015

California Verbal Learning Test-II (CVLT-II) er en av de mest brukte nevropsykologiske testene i Norge, men har til nå ikke vært tilpasset personer med tegnspråk. I denne studien har vi oversatt CVLT-II til tegnspråk, og undersøkt testens psykometriske egenskaper.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. oktober 2015

Personer med alvorlig utviklingshemning og autismespekterforstyrrelser utsettes ofte for tvangstiltak. Det er behov for å utvikle gode og effektive tjenester som kan redusere bruken av tvang.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
2. september 2015

Depresjon er pekt ut som den fremste folkesykdommen for kommende generasjoner. Likevel er unge voksnes opplevelser av samtidens kulturelle idealer lite undersøkt.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
2. september 2015

Det er stor grad av enighet blant klinikere og brukere om at Alcohol-E og DUDIT-E er nyttige verktøy. Samtidig synes klinikere og brukere å foretrekke samtalen framfor standardiserte verktøy. Dette gir et interessant grunnlag for videre diskusjon om implementering og bruk av kartleggingsverktøy i rusbehandling.

Sider