Du er her

Teamleder

Sørlandet sykehus HF - DPS Østre Agder, Ambulant akutt-team, Arendal

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus HF. DPS Østre Agder gir allmennpsykiatriske spesialisthelsetilbudet til innbyggere over 18 år med psykisk lidelse, i Østre Agder, samt til deres pårørende. Spesialisthelsetilbudet omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til den kommunale helse- og omsorgstjenesten i Østre Agder.

DPS Østre Agder har tre allmennpsykiatriske polikliniske team lokalisert i Arendal, Grimstad og Tvedestrand samt et team for gruppebehandling basert på dialektisk atferdsterapi (DBT) og skjematerapi. Videre har avdelingen en enhet for ambulante tjenester som består av et ambulant akutt-team (AAT), et FACT team for behandling av psykoselidelser samt et FACT team for behandling av nysyke. DPS Østre Agder har i tillegg en døgnenhet med tilbud for alle typer psykiatriske lidelser.

AAT tilbyr akutt hjelp som kan bistå førstelinjetjenesten i hele Østre Agder. AAT tar imot henvisninger fra fastlege, legevakt, kommunal psykisk helsetjeneste og andre enheter i spesialisthelsetjenesten. AAT har responstid på fire timer etter mottatt henvisning. AAT bistår også barne- og ungdoms-psykiatrien i helger og kvelder, samt foretar tilsyn ved somatisk avdeling.  AAT jobber ambulant, hvilket betyr at pasienten tilbys vurderinger i eget hjem, hos fastlege, på legevakten eller andre steder. AAT er et flerfaglig team med 6 stillinger for psykologspesialister/psykologer og 6 stillinger for erfarent personell med høgskoleutdanning og relevant videreutdanning. Alle disse arbeider turnus etter oppsatt turnusplan med 35.5 timers arbeidsuke.

Vi har nå ledig  1 x 100 % fast stilling som psykolog/psykologspesialist eventuelt annen helsesosialfaglig universitet/høyskole utdanning, med funksjon som teamleder

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.


Arbeidsoppgaver 

 • Stimulere til faglig utvikling
 • Sikre faglig forsvarlig drift sammen med enhetsleder
 • Oppfølging av avdelingens målsetting på teamnivå
 • Koordinering av teamets ressurser
 • Vurdering og behandling av pasienter i alvorlig psykisk krise
 • Veiledning av pårørende og samarbeid med tjenestene i kommunen samt øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Kortvarig oppfølging av pasienter etter utskrivelse eventuelt til annet tilbud er etablert


Kvalifikasjoner 

 • Autorisasjon som psykolog eller annen autorisasjon for helsepersonell
 • Relevant videreutdanning innen helse og/eller ledelse
 • Relevant ledererfaring kan også vurderes
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med DPS Østre Agders behov
 • Beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig. Må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå
 • Førerkort for personbil


Personlige egenskaper 

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Gode evner til flerfaglig og kollegialt samarbeid
 • Søker må være fleksibel og handlingsorientert
 • Være trygg i og kunne håndtere psykiske og fysiske utfordringer


Vi tilbyr 

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Lederveiledning
 • Utdanningspermisjon for psykologspesialister
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring


Kontaktinformasjon: Niclas Halvorsen, enhetsleder, tlf. 452 01 202 og Angelina Jensen, rådgiver, tlf. 915 11 580.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
4. august 2020