Du er her

Voksne med ADHD

Originalartikkel
Publisert
1. mai 2008

ADHD hos voksne blir underdiagnostisert, og diagnosetiden er altfor lang. Psykologer med kunnskap om testing og utviklingspsykologi bør komme mer inn i diagnostiseringsprosessen.