Du er her

Visuell oppmerksomhet

Fagartikkel
Publisert
1. september 2005

Vi trenger en bredere psykologisk ramme for å forstå mennesker med autisme. I dag er behandling og forskning ofte for enkel og smalspektret, uten å ta hensyn til viktige psykologiske og kontekstuelle variabler.