Du er her

Utviklingspsykologi

Debatt
Publisert
14. mai 2024

Kunnskapsutviklingen styrker vår forståelse og muliggjør målrettet behandling til traumatiserte.

Portrett av smilende kvinne mot hvit bakgrunn
Debatt
Publisert
29. april 2024

Når foreldrerollen blir belagt med kompetanse- og prestasjonskrav, kan det bidra til en utmattende frykt for å påføre barnet psykologisk og nevrologisk skade.

Tre portrettbilder av smilende kvinner
Debatt
Publisert
19. april 2024

Mye av dagens fagformidling vil skurre i fremtidens ører.

Portrett av mann mot hvit bakgrunn
Debatt
Publisert
11. april 2024

Før hjerneforskningen gjør enorme framskritt, har det begrenset nytteverdi å snakke om miljøets påvirkning på hjernen.

Portrett av mann med trær i bakgrunnen
Bokanmeldelse
Publisert
6. april 2021

Forfatteren har en imponerende mengde kunnskap om psykologisk utvikling, og evner å presentere den i en form som er tilgjengelig både for psykologistudenter og for den allmenne leser.

Skammens funksjon
Publisert
1. oktober 2020

Fra et utviklingsperspektiv er skam en nødvendig del av barnets selvutvikling.

Fagessay
Publisert
5. juni 2015

I en tid der mulighetene synes uendelige og valgene står i kø, er evnen til selvregulering viktigere enn noen gang.

Fagartikkel
Publisert
5. oktober 2011

De senere årene har kunnskap fra traumepsykologi og utviklingspsykologi blitt integrert. Det har gitt oss nye begreper for å forstå de sammensatte vanskene man ser hos barn utsatt for komplekse traumer.

Teoretisk artikkel
Publisert
4. desember 2007

Det ligger også biologiske forhold til grunn for forskjeller i gutters og jenters lek. Gutters preferanse for røff fysisk lek gir dem et handikap i den moderne skolen og i tradisjonell psykoterapi.

Teoretisk artikkel
Publisert
2. oktober 2007

Mange barn i fosterhjem har tidligere opplevd omsorgssvikt og mishandling. Hvordan kan man bygge opp trygg tilknytning mellom barnet og fosterforeldrene?