Du er her

utfall

Originalartikkel
Publisert
5. juli 2009

En god terapeutisk allianse er nødvendig og viktig i psykologisk behandling. Dens kausale eller kurative effekt kan imidlertid variere som en funksjon av pasientens diagnose.