Du er her

Uføretrygd

Debatt
Publisert
28. mai 2021

Politikere som er opptatt av psykisk helse, bør gjøre mer fleksibel uføregradering til valgkampsak.

 

Debatt
Publisert
2. november 2020

Det er på tide å tilpasse attføringssystemet til den enkelte slik at psykiske lidelser som varer mer enn fire år, ikke ender i uførhet. Tidsavgrensningen av arbeidsavklaringspenger bør opphøre.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Notis
Publisert
2. august 2018

I dag mottar vel 16.000 personer under 30 år uføretrygd fra NAV, og vi ser en dobling i antall varig uføretrygdede siden 2006.