Du er her

traumepsykologi

Debatt
Publisert
30. mai 2024

Psykologisk behandling er mulig uten å vite noe om hjernen. Behandlingen skjer i miljøet ved å forholde seg til personen. Ingenting gjøres direkte med hjernen.

Portrett av mann med trær i bakgrunnen
Debatt
Publisert
14. mai 2024

Kunnskapsutviklingen styrker vår forståelse og muliggjør målrettet behandling til traumatiserte.

Portrett av smilende kvinne mot hvit bakgrunn
Teoretisk artikkel
Publisert
2. juli 2014

Utviklingstraumer kan forstås som vedvarende eksponering for traumatisk stress kombinert med sviktende andre-regulering av affekt. For dem som arbeider med utviklingstraumatiserte barn og unge, tilfører modellen «toleransevinduet» både forståelse og handlingsrom.