Du er her

Traumebehandling

Fra praksis
Publisert
31. mai 2024

Det er gjennom arbeid med hindringene at pasienten blir bedre og heling kan finne sted.

Debatt
Publisert
1. desember 2022

Kristin Lyse utfordrer Psykologforeningen om tilbudet til pasienter med omfattende traumer. Vi jobber for dem på flere fronter. 

Debatt
Publisert
1. november 2022

Jeg utfordrer Psykologforeningen: Vi trenger flere avtalespesialister og delfinansiering av psykologer uten avtale for at utviklingstraumatiserte skal få hjelpen verken kommune eller sykehus har kapasitet til å gi.  

Personer som går inn og ut av karuselldører
Fagessay
Publisert
1. september 2021

Faseorientert traumebehandling representerer den rådende diskurs for arbeid med traumer og krenkelser i offentlig psykisk helsevern i Norge i dag. Dette essayet er et forsøk på å åpne opp feltet: Gjennom bidrag fra empirisk forskning, psykoanalyse og skjønnlitteratur argumenteres det for en forsiktig behandlingsoptimisme og åpenhet for det ordløse og uvisse. Kanskje finnes det ikke alltid ord som kan beskrive visse grusomme erfaringer på et tilfredsstillende og etisk vis?

Fragment av en statue av en egyptisk dronning (ca 1353–1356 f.Kr.) / The Met
Originalartikkel
Publisert
5. juli 2012

Ifølge nyere traumeteori påvirker komplekse traumer individets utvikling på en rekke områder. Et sentralt spørsmål er om vi i psykoterapi krever noe som pasienten ikke har forutsetninger til å være med på.