Du er her

Tilknyttingsforstyrrelse

Oversiktsartikkel
Publisert
5. juni 2011

Barn med autismespekterforstyrrelse og barn med reaktiv tilknytningsforstyrrelse har mange felles kjennetegn. En forveksling av diagnosene kan få alvorlige følger for barnets og familiens situasjon.