Du er her

Tilknytningspsykologi

Debatt
Publisert
1. november 2023

Diskusjonen i kjølvannet av min kronikk om miljøkrise i tilknytningspsykologien, er symptomatisk for hvordan fagmiljøer med sterke egeninteresser forholder seg til ny kunnskap. 

Fredrik Sylvester Jensen. Foto: privat.
Debatt
Publisert
1. september 2023

Vi verdsetter Fredrik Sylvester Jensens initiativ til en diskusjon om kompliserte utviklingsprosesser. Dessverre bommer han i referanser og slutninger. 

Debatt
Publisert
31. juli 2023

Psykologien har hatt en tendens til å overvurdere familiemiljøets betydning for psykologisk utvikling. 

Faksimile fra juniutgaven.
Debatt
Publisert
29. juni 2023

Fredrik Sylvester Jensen tar feil når han påstår at foreldre har liten innflytelse på barns utvikling.

Portrettfoto av mann
Kronikk
Publisert
24. mai 2023

Vi bør erkjenne at vi har overvurdert miljøets betydning for psykologisk utvikling. Det er pussig at det ikke har materialisert seg tydeligere i klinisk praksis. 

Redaksjonelt
Publisert
5. september 2010