Du er her

Tilbakemeldingssystemer

Fra praksis
Publisert
1. juli 2021

Lovisenbergmodellen for systematisk innhenting av tilbakemeldinger fra pasientene kan gi bedre behandling, bedre organisering av tjenestene og økt brukermedvirkning.

Tilbakemeldingssystemer
Publisert
1. oktober 2020

Tror man at hensikten med tilbakemeldingssystemer er å avdekke kausalitet, er det forståelig at man avfeier det.

Fagessay
Publisert
1. september 2020

Tilbakemeldingsverktøy er basert på et sviktende premiss om at det er mulig å følge med på om behandlingen faktisk virker.

Andreas Lund