Du er her

temperament

Fagessay
Publisert
1. november 2019

En moderne personlighetsteori må funderes på teorier om temperament, tilknytning og mentalisering. 

Teoretisk artikkel
Publisert
5. januar 2013

Er det mulig å skille tilknytningsatferd fra temperament og personlighet? Ikke hvis tilknytning måles med spørreskjemametoden i stedet for med intervju eller observasjon. Når de ulike målene overlapper hverandre, avsløres en tydeligere tendens til at tilknytning er påvirket av arv.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. september 2011

Mange klinikere vender ryggen til temperamentsforskningen på grunn av en misforståelse: antakelsen om at tilnærmingen forkaster miljøets betydning for barns utvikling.