Du er her

smertebehandling

Debatt
Publisert
14. mars 2024

Psykologforeningens krav om «psykolog-ren» spesialistutdanning har et syltynt faglig grunnlag.

Portrett av kvinne mot svart bakgrunn
Debatt
Publisert
31. august 2022

Hvis psykologer og andre helsearbeidere unngår anerkjente psykologiske metoder i møte med smertepasienter, vil det bety et stort tilbakeskritt for alle som lever med langvarige smerter.

Debatt
Publisert
21. mars 2022

Av og til svikter vi den helt grunnleggende oppgaven i psykiske helsetjenester: å forstå og håndtere pasientens psykiske smerte.  

Debatt
Publisert
1. mars 2022

Med påført skade i helsevesenet kreves det betydelig egeninnsats da det i dag kun utløses teoretiske pasientrettigheter. 

Debatt
Publisert
1. mars 2022

Kan det hende at det å fjerne søkelyset fra smerte, utmattelse og multisystemiske symptomer er en metode som ivaretar behandlere like mye som den ivaretar pasienten? 

Aktuelt
Publisert
31. januar 2022

To likeverdige vinnere – Camilla Bärthel Flaaten og Siv Hilde Berg – tildeles første utgave av Psykologtidsskriftets nyetablerte pris «Årets stemme».

Debatt
Publisert
3. januar 2022

Smertebehandling må – uansett terapeutisk tilnærming – skreddersys de individuelle opprettholdende faktorene. 

Debatt
Publisert
3. januar 2022

Uten investering i relasjon kan kognitiv terapi reduseres til et manualisert program som treffer noen, men er uten effekt eller oppleves som belastende av andre. 

Debatt
Publisert
3. januar 2022

Psykologer som driver smertebehandling, bør ikke operere med egne varianter av en biopsykososial forståelsesmodell og «hoppe over» bio-delen.  

Debatt
Publisert
3. januar 2022

Kvinners helse er antageligvis det største offeret for tendensen til økt psykologisering i helsevesenet. 

 

Sider