Du er her

Skolefravær

Debatt
Publisert
3. februar 2020

Hvilke konsekvenser har det for eleven om man bruker det ene eller det andre begrepet?