Du er her

Ruslidelser

Rusreformen
Publisert
27. april 2021

Jeg ønsker å avslutte debatten med Kari og Rebekka Lossius om Rusreformen med følgende avklaringer:

Rusreformen
Publisert
23. april 2021

Rusreformen ble aldri oversolgt, den handlet om å gå fra straff til hjelp hele tiden

Rusreformen
Publisert
19. april 2021

En rusreform bør ikke overselges som løsning på altfor mange problemer. Det fører bare til skuffelse og desillusjonering.

Rusreformen:
Publisert
15. april 2021

Rusreformen er også et håndslag til fattige kvinner og barn på den andre siden av kloden, de som bærer den tyngste børen i krigen mot narkotika.

Fagessay
Publisert
2. november 2020

Pasienter med samtidig rus- og psykisk lidelse bør inkluderes i psykisk helsevern. Vi trenger pakkeforløp for å sikre at rusmiddelproblemene deres blir utredet.