Du er her

Rusbehandling

Debatt
Publisert
1. oktober 2021

En kunnskapsbasert fagplan må beskrive hvordan ny kompetanse skal inkluderes og implementeres både i institusjoner og kommunale tjenester. 

Debatt
Publisert
9. august 2021

Det blir feil å lese fagplanen for psykisk helse og rus i helse Sør-Øst som en lærebok.  

Rusbehandling
Publisert
2. august 2021

Fagplanen for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst tar ikke inn kompleksiteten i forståelsen av rusavhengighet. Utviklingstraumer er fraværende.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
2. september 2015

Det er stor grad av enighet blant klinikere og brukere om at Alcohol-E og DUDIT-E er nyttige verktøy. Samtidig synes klinikere og brukere å foretrekke samtalen framfor standardiserte verktøy. Dette gir et interessant grunnlag for videre diskusjon om implementering og bruk av kartleggingsverktøy i rusbehandling.