Du er her

Psykologistudenter

Fra praksis
Publisert
1. august 2007

Det er viktig å dokumentere at behandlingen psykologstudenter gir, er god og forsvarlig. Hvilket utbytte opplever klientene i ordinær praksis?