Du er her

Psykisk helsevern

Debatt
Publisert
2. mai 2024

Alle faggrupper er viktige i psykisk helsevern fordi vi besitter ulik kunnskap og erfaring om menneskers liv.

Portrett av smilende kvinne med blomstereng i bakgrunnen
Kommentar
Publisert
23. april 2024

At styret i Norsk psykiatrisk forening ønsker at psykiatere skal være enerådende i ledelse av psykisk helsevern, er ikke så overraskende. Men det er vanskelig å se hvilket problem et psykiaterhegemoni reelt skal løse

Bokanmeldelse
Publisert
27. mars 2024

Svein Haugsgjerd går bredt til verks for å forstå psykosefenomenet, i en bok som burde vært bedre bearbeidet.

Fra praksis
Publisert
27. mars 2024

Selvfølelse er et sentralt tema for personer til behandling i psykisk helsevern. Erfaringer fra Diakonhjemmet sykehus tilsier at gruppetilbud for bedre selvfølelse er til hjelp.

Kronikk
Publisert
27. oktober 2023

Vil vi øke produktiviteten i klinikken, kan mer behandling gis av helsepersonell med lavere utdanning og lønn enn psykologer  

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt
Publisert
18. september 2023

Tallet 1,6 er en indikator på hvor mye av ressursene psykisk helsevern benytter til direkte pasientarbeid. Men hvor egnet er det til å si noe om hvor hektisk ansatte i kliniske stillinger har det på jobb?

Børge Mathiassen. Foto: UNN.
Intervju
Publisert
15. september 2023

Utvalget som har utredet tematisk organisering av psykisk helsevern, skroter metode som omdreiningspunkt for fremtidens tjenester. Diagnostisering får mindre betydning , ifølge Kim Edgar Karlsen.

Kim Edgar Karlsen. Foto: Per Halvorsen.
Debatt
Publisert
30. august 2023

Psykologer er vanlige mennesker som trenger vanlige ting.

Mann som lander i vann
Debatt
Publisert
28. august 2023

Verken psykiaternes «innføring av psykisk helsevern» eller psykologenes «ressurskrise» er tilstrekkelige forklaringer på situasjonen psykisk helsevern står i.

Rolf Sundet. Foto: privat
Nye stemmer
Publisert
25. august 2023

Jeg har til gode å se at det å fortelle om psykologers arbeidshverdag har gått på bekostning av fag og samfunnsansvar. 

Fotografi av kvinne med briller

Sider