Du er her

Psykisk helsevern

Debatt
Publisert
18. september 2023

Tallet 1,6 er en indikator på hvor mye av ressursene psykisk helsevern benytter til direkte pasientarbeid. Men hvor egnet er det til å si noe om hvor hektisk ansatte i kliniske stillinger har det på jobb?

Børge Mathiassen. Foto: UNN.
Intervju
Publisert
15. september 2023

Utvalget som har utredet tematisk organisering av psykisk helsevern, skroter metode som omdreiningspunkt for fremtidens tjenester. Diagnostisering får mindre betydning enn før, ifølge Kim Edgar Karlsen.

Kim Edgar Karlsen. Foto: Per Halvorsen.
Debatt
Publisert
30. august 2023

Psykologer er vanlige mennesker som trenger vanlige ting.

Mann som lander i vann
Debatt
Publisert
28. august 2023

Verken psykiaternes «innføring av psykisk helsevern» eller psykologenes «ressurskrise» er tilstrekkelige forklaringer på situasjonen psykisk helsevern står i.

Rolf Sundet. Foto: privat
Nye stemmer
Publisert
25. august 2023

Jeg har til gode å se at det å fortelle om psykologers arbeidshverdag har gått på bekostning av fag og samfunnsansvar. 

Fotografi av kvinne med briller
Debatt
Publisert
10. august 2023

Ved å snakke så mye om seg selv blir psykologer mindre relevante som faglige premissleverandører i psykisk helsevern.

Heidi Svendsen Tessand og Maria Nylund. Foto: Stillasbyggerne.
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. august 2023
Portrett av kvinne mot hvit bakgrunn
Vitenskapelig artikkel
Publisert
17. april 2023
Portrett av kvinne mot hvit bakgrunn
Aktuelt
Publisert
30. mars 2023

– Det er en feilslutning å tro at samtykkebestemmelsen i seg selv er til hinder for å ivareta samfunnsvernet.*

INGEN HINDRING En feilslutning å tro at samtykkebestemmelsen er til hinder for å ivareta samfunnsvernet, mener jurist Øyvind Holst. Foto: Martin Bjørnstad
Aktuelt
Publisert
30. mars 2023

Flere pasienter som forfaller. Mer tvang. Men også grundigere kliniske vurderinger. I psykisk helsevern er det blandete erfaringer med samtykkebestemmelsen. 

Trapp som fører til stengt dør inn til bakhode

Sider