Du er her

pasient–behandler-forholdet

Originalartikkel
Publisert
1. oktober 2005

Respekt og forståelse i forholdet til behandleren kan ha stor betydning for den kronisk syke pasient. Positive affekt og optimisme gir grunnlag for selvhevdelse og aktiv mestring.