Du er her

pakkeforløp

Standardisering
Publisert
3. mai 2021

Den nordiske velferdsmodellen er bygget på standarder. For å kunne fordele goder rettferdig, trengs allmenngyldige kriterier og målbare enheter for å sikre grunnleggende likhetsidealer.

Debatt
Publisert
1. mars 2021

Akiah Ottesen romantiserer en behandlingshverdag uten dokumentasjonskrav, diagnoser, behandlingsplan og behov for evaluering.

Debatt
Publisert
2. januar 2020

Pakkefoløpet sikrer at vi sammen med pasienten raskt får blikk for hva som er god behandling. 

Pakkeforløp
Publisert
2. desember 2019

Det finnes pakker som ikke burde åpnes. 

Pakkeforløp
Publisert
2. desember 2019

Vi trenger en omkamp når det kjelder innholdet i pakkeforløpene. 

Kronikk
Publisert
1. november 2019

Fremtiden for faget vårt bestemmes ikke først og fremst av ytterligere ressurstildeling til psykisk helsevern, men av hvordan ressursene benyttes for å skape endringer til det bedre for pasienter og pårørende.

Nyheter
Publisert
5. september 2018

– Leken er barnets språk og verden. Terapirommet må ha leker, sier psykoanalytiker Lise Bruusgaard. Men hvilken plass skal psykoanalytisk orientert leketerapi ha i dagens psykisk helsevern?

ADHD
Publisert
6. mars 2018

Det er klare fordeler med å organisere ADHD-utredninger i egne team.

Pakkeforløp og utredning
Publisert
4. januar 2018

Utredningspakkeforløpet for barn og ungdom bygger ikke god nok bro mellom problembeskrivelser og ønskede utfall.