Du er her

nevrobabbel

Debatt
Publisert
19. april 2024

Mye av dagens fagformidling vil skurre i fremtidens ører.

Portrett av mann mot hvit bakgrunn
Debatt
Publisert
11. april 2024

Før hjerneforskningen gjør enorme framskritt, har det begrenset nytteverdi å snakke om miljøets påvirkning på hjernen.

Portrett av mann med trær i bakgrunnen
Debatt
Publisert
22. mars 2024

Kritikk driver faget fremover, men vi må ta med det som er verdt å samle på.

Debatt
Publisert
20. mars 2024

Hjerneretorikk skaper avstand til ekte mennesker og det levde liv.

Portrett av mann mot hvit bakgrunn
Debatt
Publisert
15. mars 2024

Tilknytnings- og utviklingspsykologi gjør betydningen av barns omsorgsmiljø mer tydelig.

Kronikk
Publisert
29. januar 2024

Hjerneforskning brukes ukritisk i saker om tilknytning, omsorg og barns utvikling.

Illustrasjon av Hilde Thomsen