Du er her

Motivasjonsteori

Teoretisk artikkel
Publisert
1. september 2006

Den relasjonelle psykoanalysen forstår mennesket som grunnleggende relasjonssøkende og meningsskapende. Dette har stor betydning for den terapeutiske samhandling.