Du er her

Miljøpsykologi

Fagessay
Publisert
1. mars 2023

I kampen mot miljøkrisen kan psykologer ta i bruk verktøy som fremmer både individuell og kollektiv atferdsendring.

Illustrasjonstegning trær og skog
Debatt
Publisert
14. oktober 2019

Den kliniske psykologien kan nok ha en rolle å spille i klimaomstillingen. Men faget miljøpsykologi vil ha langt flere svar.

Fra praksis
Publisert
1. august 2007