Du er her

Kulturelle aspekter

Fagessay
Publisert
1. januar 2007

På slutten av 1950-årene utførte Stanley Milgram studier på sosial konformitet i flere land for å undersøke forskjeller i den nasjonale karakteren. Han fant at nordmenn var de mest konforme i verden.