Du er her

Krangling

Fagartikkel
Publisert
2. juni 2008

Å krangle er noe de aller fleste par har erfaring med. Denne studien undersøker forholdet mellom hyppighet av krangling blant gifte og samboende heterofile par, og sosiodemografiske, psykologiske, relasjonelle og kontekstuelle faktorer.