Du er her

Klimapsykologi

Fagessay
Publisert
1. mars 2023

I kampen mot miljøkrisen kan psykologer ta i bruk verktøy som fremmer både individuell og kollektiv atferdsendring.

Illustrasjonstegning trær og skog
Debatt
Publisert
9. august 2021

Den samiske befolkingens levesett trues av både klima- og miljøendringene og storsamfunnets respons på de samme krisene.

Klimapsykologi
Publisert
2. mai 2019

Fremtiden er over oss. Det er på tide å våkne. Klimapsykologi bør bli Psykologforeningens hovedsatsingsområde etter landsmøtet i høst