Du er her

kasus

Artikkelkommentar
Publisert
17. april 2024

Når vi velger behandlingsmetode, velger vi også noe vekk. Relasjon veier tyngre enn metode.

Fagbidrag
Publisert
1. desember 2023

Her blir du kjent med Nadine, som skal hjelpe oss å illustrere de forskjellige terapiatilnærmingene som presenteres i temanummeret.

Tegning av kvinne som går sett bakfra
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2023

Thorvald Andersen og Asle Elen fremhever at konteksten der tankene og følelsene utspilles er en vesentlig analytisk faktor i det terapeutiske arbeidet.