Du er her

jobbspesialist

Evidensbasert praksis
Publisert
4. oktober 2022
Reportasje
Publisert
30. september 2022

Fagfolk frykter følgene når ordningen med individuell jobbstøtte (IPS) reorganiseres, og arbeid ikke lenger skal være en integrert del av helsehjelpen til mennesker med psykose.