Du er her

Grunnleggende antagelser

Originalartikkel
Publisert
7. februar 2009

Mange mobbeofre har mistet troen på seg selv og omverdenen og viser klare symptomer på posttraumatisk stresslidelse.