Du er her

foreldrefiendtliggjøring

Fagessay
Publisert
23. juni 2023

Meland beskriver foreldrefremmedgjøring og advarer fagfolk mot å overse fenomenet. 

Eivind Meland