Du er her

Femfaktormodellen

Originalartikkel
Publisert
1. juli 2008

Femfaktormodellen for personlighetstrekk brukes primært for å vurdere den såkalt normale personlighet. I hvilket forhold står begrepene i denne modellen, som NEO PI-R måler, til de begrepene som benyttes i forståelse av pasienter med personlighetsproblemer?

Teoretisk artikkel
Publisert
1. november 2005

Femfaktormodellen for personlighetstrekk er anerkjent verden over. Samtidig kan det være viktige forskjeller mellom ulike kulturer. Hensikten med denne studien er å undersøke hvor godt modellen blir reprodusert i norske data med en norsk versjon av NEO PI-R.

Oppsummert
Publisert
1. mai 2005
Oppsummert
Publisert
1. februar 2005