Du er her

Epistemisk tillit

Debattkultur
Publisert
1. juli 2021

I en replikk til Sigmund Karteruds kommentar til min kasusstudie om epistemisk mistillit tillot jeg meg å betegne deler av hans kommentar som etisk betenkelig.

Epistemisk tillit
Publisert
3. mai 2021

Når Sigmund Karterud hevder at jeg med min kasusbeskrivelse om epistemisk mistillit «gjør psykoterapifeltet en bjørnetjeneste», tror jeg han overdriver min påvirkningskraft.