Du er her

epistemisk mistillit

Debattkultur
Publisert
1. juli 2021

I en replikk til Sigmund Karteruds kommentar til min kasusstudie om epistemisk mistillit tillot jeg meg å betegne deler av hans kommentar som etisk betenkelig.