Du er her

Demens

Fra arkivet: 1999
Publisert
1. august 2019

Freuds skepsis mot å ta imot eldre mennesker til behandling er i dag utfordret av effekt-studier, som tvert om inviterer til økt satsing, sier Kjersti Wogn-Henriksen

Testartikkel
Publisert
5. januar 2013

Antall personer med demens i Norge øker, og det er av betydning at symptomer på demens oppdages tidlig. Denne artikkelen presenterer noen utredningsverktøy som kan være nyttige hjelpemidler for å fange opp symptomer på demens.

Originalartikkel
Publisert
28. februar 2007

Ein ny norsk studie viser at eldre med Downs syndrom har omtrent like god adaptiv fungering som yngre. Førekomsten av demens var òg lågare enn dei fleste internasjonale studiar har vist. Funna kan bidra til eit meir optimistisk syn på Downs syndrom.