Du er her

Barns opplevelsesverden

Originalartikkel
Publisert
1. mai 2008

Barn berøres ulikt av foreldrenes samlivsbrudd. Når bruddet er konfliktfylt, er risikoen stor for at barna får det vanskelig i årevis etterpå.