Du er her

Akseptering

Fagartikkel
Publisert
5. februar 2010

Kan oppmerksomt nærvær fremme en helt sentral endringsfaktor – den terapeutiske relasjonen? Både forskning og klinisk erfaring taler for at oppmerksomt nærvær kan hjelpe terapeut og pasient å møte intense følelser som vekkes når fastlåste og smertefulle livsmønstre utfordres og endres.