Du er her

ADHD

ADHD
Publisert
5. oktober 2015

Vi ser de samme barna, men fortolker deres uttrykk forskjellig i fagfeltet – kan vi komme til en slags enighet?

Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. april 2015

I denne studien finner vi at unge med ADHD-symptomer mer enn dobbelt så ofte har opplevd belastende livshendelser som unge uten slike symptomer. Klinikere bør kartlegge traumatiske opplevelser før de setter en ADHD-diagnose

Originalartikkel
Publisert
5. september 2014

Barn ønsker å være som alle andre barn. Hvordan er det da å få en diagnose som gjør at man føler seg definert som annerledes?

Originalartikkel
Publisert
4. april 2014

ADHD er en viktig prediktor for senere rusmiddelavhengighet. Men oppdages ADHD hos barn og ungdom tidlig nok?

Originalartikkel
Publisert
4. april 2012

Denne oppfølgingsstudien viser at unge personer med schizofreni hadde en svekkelse, eller mangel på modning, av kognitive funksjoner etter 13 år sett i forhold til ungdommer med ADHD og friske ungdommer.

Oversiktsartikkel
Publisert
7. februar 2012

Barn og unge sover mindre i dag enn tidligere, noe som kan gi følger for helsen. Denne litteraturgjennomgangen viser at kortere søvnlengde er forbundet med økt risiko for psykiske vansker hos barn.

Funn fra forskning på «De utrolige årene»
Publisert
5. mai 2011

Barn som har stabil og alvorlig atferdsproblematikk over lang tid, kan utvikle store psykososiale vansker som vedvarer gjennom barndommen og inn i voksen alder. En fersk evaluering av behandlingsopplegget «De utrolige årene» gir håp om hjelp for mange.

Originalartikkel
Publisert
1. oktober 2008

Pasienter med ADHD og rusmisbruk trenger en behandlingstilnærming med et bredere fokus enn medikamenter. Rusmisbruk var i vårt studium vanligste årsak til behandlingsavbrudd. Et mindretall holdt seg rusfrie og fortsatte i langtids metylfenidat-behandling.

Teoretisk artikkel
Publisert
4. desember 2007

Det ligger også biologiske forhold til grunn for forskjeller i gutters og jenters lek. Gutters preferanse for røff fysisk lek gir dem et handikap i den moderne skolen og i tradisjonell psykoterapi.

Kasusstudie
Publisert
2. oktober 2007

Attachment theory can suggest new meanings for the symptoms of ADHD and, thus, more effective forms of treatment. The aims of this case study were to identify the attachment patterns of a child diagnosed with ADHD and of his mother, and to consider their relevance to ADHD.

Sider