Du er her

Spesialrådgiver innen traumer og traumatisk stress

RVTS Øst
RVTS Øst RVTS Øst står for «Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging helseregion øst». Vår ambisjon er å være blandt de fremste kompetansemiljøene som bidrar til utvikling av praksis i tjenester som arbeider med traumer, vold og selvmordsforebygging. Se: .   Vi tilbyr støtte til kompetanseutvikling i tjenesteapparatet. Vi tilbyr langsiktige samarbeid om kompetanseutvikling i kommuner, helseforetak, offentlige etater og ideelle organisasjoner i helseregion øst.   Helseregion øst omfatter fylkene Innlandet, Oslo og Viken. Vårt oppdrag fra myndighetene er å bidra til implementering av regjeringens handlingsplaner og til kvalitetsutvikling i alle tjenester som arbeider med barn, unge og voksne for å hjelpe og forebygge vold og overgrep, traumer og traumatisk stress, selvmord og selvskading, flyktningehelse og tvungen migrasjon.   RVTS Øst er en virksomhet i stiftelsen Stiftelsen Pilar - kompetansetjenesten for psyisk helse og barnevern.
Vi søker deg som er faglig sterk og handlekraftig: Sammen gjør vi dyktige fagfolk enda bedre


Spesialrådgiver innen traumer og traumatisk stress   

RVTS Øst satser bredt på å formidle kunnskap om traumer og komplekse traumer både i spesialisthelsetjenesten og i kommunen. Vår strategi på fagområdet inkluderer kompetanseutvikling i form av undervisning og veiledning, utvikling av webbaserte fagressurser og undervisningsfilmer, deltakelse i forskningsprosjekter, og arbeid med organisering av behandlingstilbudet basert på ny og oppdatert kunnskap. Vi samarbeider nært med myndighetene og andre kunnskapssentra på området.
 
Vi har nå ledig stilling for spesialrådgiver som vil være med og utvikle vår kunnskap og innsats innen traumebehandling med voksne.
 

Arbeidsoppgaver
 • Forberede og gjennomføre undervisning innen traumebehandling med voksne
 • Lede eller delta i prosjekter, og bidra til kvalitetsutvikling i tjenestene
 • Bistå ledere i tjenestene med implementeringsprosesser
 • Nettverksarbeid i tjenestene
 • Gi veiledning og råd til myndighetene
 • Bidra til utvikling av nye måter å drive digital undervisning
 • Bidra til utvikling og vedlikehold av våre nettsider og digitale hjelpemidler
 • Avklare oppdrag og forhandle fram oppdragsavtaler
 • Holde deg løpende orientert på fagfeltet

Vi søker kandidater til stillingen som
 • Har utdanning som psykiater eller psykologspesialist
 • Har erfaring og kompetanse i arbeid med traumebehandling av voksne i spesialisthelsetjeneste og/eller kommune
 • Har oppdatert kunnskap om traumer og komplekse traumer
 • Har interesse for system- og kvalitetsutvikling i organisasjoner - gjerne innen fagområdet
 • Har erfaring fra ledelse av prosjektarbeid
 • Har undervisnings- og veiledningskompetanse
 • Har interesse for å ta i bruk nye digitale verktøy i arbeidsprosessene
 • Er initiativrik, fleksibel og selvstendig, og har gode samarbeidsevner
 • Er samfunnsengasjert
Personlig egnethet vil tillegges stor vekt
 

Vi tilbyr
 • Fast 100 % stilling
 • Et dynamisk og spennende fagmiljø
 • Gode muligheter for egen faglig utvikling
 • Gode pensjons-, forsikrings- og personalordninger
 • Fleksitidsordning
 • Moderne lokaler i Nydalen i Oslo, rett ved T-bane og busser

Send søknad
For spørsmål om stillingen kontakt spesialrådgiver Hilde Pentzen, e-post hilde.pentzen@rvtsost.no, tlf. 995 85 379 eller områdeleder Gro Eriksen, e-post gro.eriksen@rvtsost.no, tlf. 970 31 764.
 
Søknad med CV sendes inn elektronisk via Jobbnorge.nosøknader vurderes fortløpende.
 
Ikke send eksamensbevis og attester før det forespørres.
 
 
Søknadsfrist
26. oktober 2020