Du er her

Spesialrådgiver

Norsk psykologforening - Generalsekretærens stab

Norsk psykologforening er en profesjonsforening for autoriserte psykologer i Norge med over 10 000 medlemmer. Som profesjonsforening ivaretar vi medlemmenes faglige og økonomiske interesser og driver en utstrakt videre- og etterutdanning. Psykologforeningen er tilsluttet Akademikerne. Sekretariatet har 46 medarbeidere og heltids president.

For snarlig tiltredelse søker vi:
SPESIALRÅDGIVER i Generalsekretærens stab
 STILLINGEN

Generalsekretæren med stab har overordnet sekretariatsansvar for en rekke av foreningens sentrale organer, blant annet Landsmøtet og Sentralstyret.

Med en stabilt økende medlemsmasse ønsker vi nå å styrke staben med en spesialrådgiver.

Koordinert og forbedret informasjon og oppfølging overfor våre lokalavdelinger, utvalg og faglige interesseforeninger, i samarbeid med generalsekretæren, vil være sentrale oppgaver for spesialrådgiveren.

Vedkommende får en bred oppgaveportefølje som omfatter organisasjonsutvikling, utredningsarbeid, saksbehandling og oppfølging.


KOMPETANSE

Vi ønsker oss en spesialrådgiver med innsikt og erfaring i fagforenings- og fagpolitisk arbeid. Vedkommende må ha god oversikt og forstå dynamikken i en frivillig organisasjon, herunder ansvarsforhold, representasjon og medlemsdemokrati.

Innsikt i, og forståelse for profesjonens egenart og arbeidsforhold er viktig for å kunne fange opp utfordringer og kommunisere løsninger.

Erfaring fra analyse- og utredningsarbeid er sentrale kvalifikasjoner, i tillegg til velutviklede presentasjons- og formidlingsferdigheter.


KRITERIER/KRAV

Søkere bør være psykolog, men andre med høyere utdannelse er velkommen til å søke.

Det blir lagt vekt på:

  • Erfaring fra organisasjons- eller foreningsarbeid
  • God skriftlig formuleringsevne
  • Gode analyseferdigheter
  • Erfaring fra flere arbeidsområder
  • Evne til strukturert og effektiv arbeidsform
  • Evne til å jobbe selvstendig med komplekse problemstillinger
  • Gode samarbeidsevner
  • Serviceinnstilling


NÆRMERE OPPLYSNINGER VED: 
Generalsekretær Ole Tunold, e-post ole@psykologforeningen.no, tlf. 23 10 31 30.

Søknad med CV sendes snarest som e-post til: stillinger@psykologforeningen.no eventuelt til: Ole Tunold, Norsk psykologforening, Pb. 419 Sentrum, 0103 Oslo.

Arbeidssted er Kirkegata 2, i Oslo, i trivelige lokaler. Stillingen byr på spennende og unike oppgaver i et stimulerende fagmiljø. Vi tilbyr konkurransedyktige lønns- og pensjonsbetingelser. Noe reisevirksomhet må påregnes.

 

Søknadsfrist
18. oktober 2021