Du er her

Spesialrådgiver

RVTS Øst

Om oss

RVTS Øst står for «Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging helseregion øst». Vår ambisjon er å være blant de fremste kompetansemiljøene som bidrar til utvikling av praksis i tjenester som arbeider med traumer, vold og selvmordsforebygging. Vi tilbyr støtte til kompetanseutvikling i tjenesteapparatet.Vi tilbyr langsiktige samarbeid om kompetanseutvikling i kommuner, helseforetak, offentlige etater og ideelle organisasjoner i helseregion øst.

Helseregion øst omfatter fylkene Innlandet, Oslo og Viken. Vårt oppdrag fra myndighetene er å bidra til implementering av regjeringens handlingsplaner innen feltene forebygging av vold, overgrep, menneskehandel, terror, traumelidelser, selvskading, selvmord.

RVTS Øst er en del av stiftelsen Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør.

Om stillingen

Vi søker deg som har kunnskap om mennesker i utfordrende livssituasjoner og ønsker å bidra til økt kompetanse og fagutvikling om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Sentrale målgrupper er innsatspersonell, kriminalforebyggende team, helsetjeneste og kommunale tjenester som samarbeider om forebygging og reintegrering.


Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging og videreutvikling av kompetanseprogram om radikalisering og voldelig ekstremisme
 • Innsats mot og kompetanseheving om robusthet, utenforskap, stressmestring og reintegrering
 • Veiledning til og ledelse av nettverksstrukturer
 • En viktig oppgave er veiledning av tjenester som arbeider med integrering av løslatte fremmedkrigere og deres barn
 • Gi veiledning og råd til myndighetene
 • Utvikle og vedlikeholde våre digitale hjelpemidler
 • Bygge opp en nasjonal, oppdatert oversikt over gode erfaringer og eksisterende tiltak
 • Lede prosjekter, og bidra til kvalitetsutvikling i tjenestene
 • Holde deg løpende orientert på fagfeltet

 
Kvalifikasjonskrav

 • Har helse- eller sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå, gjerne psykolog, psykiater eller annen relevant utdanning
 • Har erfaring fra for eksempel arbeid med akutte tjenester, internasjonale hjelpeorganisasjoner, politi eller forsvar, arbeid med forebygging av kriminalitet, arbeid på systemnivå i organisering av tjenestetilbudet
 • Har kompetanse om eller interesse for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
 • Ha god kunnskap om endringsprosesser og tiltak for å motvirke utenforskap og marginalisering
 • Er faglig oppdatert på felt som stressmestring, innsatspersonell og mennesker i livskriser
 • Har undervisnings- og veiledningskompetanse
 • Har erfaring fra prosjektledelse eller prosjektarbeid
 • Har erfaring fra/interesse for arbeid med organisasjonsutvikling eller kvalitetsutvikling i tjenestene
 • Er initiativrik, fleksibel og selvstendig, og har gode samarbeidsevner
 • Er samfunnsengasjert
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt


Vi tilbyr

 • Fast 100 % stilling
 • Et dynamisk og spennende fagmiljø bestående av ca. 25 erfarne spesialrådgivere
 • Gode muligheter for egen faglig utvikling
 • Gode pensjons-, forsikrings- og personalordninger
 • Fleksitidsordning
 • Moderne lokaler i Nydalen, rett ved T-bane og busser


Spørsmål om stillingen

For spørsmål om stillingen kontakt nestleder Henning Herrestad, e-post henning.herrestad@rvtsost.no, tlf. 907 78 877.
 

Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
18. november 2019