Du er her

Spesial­rådgiver

RVTS Øst

RVTS Øst står for «Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging helseregion øst». Vår ambisjon er å være blant de fremste kompetansemiljøene som bidrar til utvikling av praksis i tjenester som arbeider med traumer, vold og selvmordsforebygging.

Vi tilbyr støtte til kompetanseutvikling i tjenesteapparatet.Vi tilbyr langsiktige samarbeid om kompetanseutvikling i kommuner, helseforetak, offentlige etater og ideelle organisasjoner i helseregion øst.

Helseregion øst omfatter fylkene Innlandet, Oslo og Viken. Vårt oppdrag fra myndighetene er å bidra til implementering av regjeringens handlingsplaner innen feltene forebygging av vold, overgrep, menneskehandel, terror, traumelidelser, selvskading, selvmord.

RVTS Øst er en del av stiftelsen Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør.

Vi søker deg som ønsker å bidra til økt kompetanse om psykososial beredskap med særlig fokus på oppfølging av kriser og katastrofer i Østlandsregionen. Sentrale målgrupper er kommunenes psykososiale kriseteam, andre kommunale aktører, grupper av innsatspersonell og frivillige.


Oppgaver

 • Oppfølging og videreutvikling av kompetanseprogram for kriseteam og deres nære samarbeidspartner
 • Oppfølging av nettverksstruktur/er
 • Bistand ved gjennomføring av øvelser
 • Understøtte regionale samarbeidsprosesser – bidra med råd og veiledning
 • Ivareta løpende oppgaver innenfor psykososial beredskap
 • Undervise og veilede
 • Lede prosjekter, og bidra til kvalitetsutvikling i tjenestene
 • Holde deg løpende orientert på fagfeltet

  
Vi søker kandidater til stillingen som

 • Har helse- eller sosialfaglig utdanning fortrinnsvis på masternivå
 • Har god kunnskap om krise/katastrofehåndtering og psykososial beredskap
 • Har praktiske erfaring med krisehåndtering, gjerne fra arbeid i psykososialt kriseteam, internasjonale hjelpeorganisasjoner, Forsvaret, innsatspersonell eller annen relevant virksomhet
 • Er faglig oppdatert om kriser og traumatisk stress
 • Har undervisnings- og veiledningskompetanse
 • Har erfaring fra prosjektledelse eller prosjektarbeid
 • Har erfaring fra arbeid med organisasjonsutvikling eller kvalitetsutvikling i tjenestene
 • Er initiativrik, fleksibel og selvstendig, og har gode samarbeidsevner
 • Er samfunnsengasjert

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Det må påregnes en del reisevirksomhet da opplæring og oppfølging fortrinnsvis finner sted regionalt.


Vi tilbyr

 • Fast 100 % stilling
 • Et dynamisk og spennende fagmiljø
 • Gode muligheter for egen faglig utvikling
 • Gode pensjons-, forsikrings- og personalordninger
 • Fleksitidsordning
 • Moderne lokaler i Nydalen, rett ved T-bane og busser

  
For spørsmål om stillingen kontakt områdeleder Henning Herrestad, e-post henning.herrestad@rvtsost.no, tlf. 907 78 877.


Søknad med CV sendes inn elektronisk via Jobbnorge.no. Søknader vurderes fortløpende.

Ikke send eksamensbevis og attester før det forespørres.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Arbeidssted
RVTS Øst
Søknadsfrist
1. mars 2019