Du er her

Spesialist i klinisk psykologi

Oslo universitetssykehus, BUP Oslo Nord, BUP Nordre Aker

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.

Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.

Seksjon BUP Oslo Nord, enhet Nordre Aker har ledig stilling for spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi fra 16.03.2020. Psykologer med relevant erfaring og med personlig egnethet kan også bli vurdert.

BUP Oslo Nord er en av fem seksjoner i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus HF. Seksjon BUP Oslo Nord består av enhetene BUP Bjerke, BUP Nordre Aker, BUP Sagene og Enhet Ambulante tjenester. Poliklinikken ligger øverst i Nydalen med flotte lokaler og god tilgjengelighet.

Opptaksområdet har en total barnebefolkning på ca. 25 000 barn. Seksjonen gir tilbud om bredspektret utredning, diagnostisering og behandling for barn og unge fra 0-18 år. Det er flere matriseteam bl.a. for familieterapi, sped- og småbarn (0-3 år), dialektisk atferdsterapi-team (DBT) mot selvskadingsproblematikk, spiseforstyrrelser, nevropsykiatri, OCD, psykose og traumer.

Seksjonen har ca. 50 ansatte i et hektisk, men godt og stabilt arbeidsmiljø. Seksjonen har et godt omdømme og alle stillinger er besatt. Seksjonen har et stort faglig fokus med mange psykolog- og legespesialister og alle relevante profesjoner er representert. Det er syv kontorfaglige stillinger som gir god leder- og behandlerstøtte.

Enhet BUP Nordre Aker har 13 stillinger: 3 psykologspesialister, 2 psykologer, 2 overleger, 1 lege i spesialisering, 1 klinisk spesialist med 3 årig høyskole, 2 spesialister i klinisk pedagogikk og en enhetsleder. Enheten er preget av god kollegial støtte og er faglig sterk.

Synes du dette virker interessant? Da ser vi frem til å motta din søknad!

Kun søkere via WebCruiter vil bli vurdert.

Politiattest, ikke eldre enn 3 mnd, må forelegges ved ansettelse. Vi forutsetter at søkere behersker norsk språk både muntlig og skriftlig. To referansepersoner bes oppgitt i søknaden.


Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene er delt mellom deltakelse i generalistteam og matriseteam
 • Primæroppgavene for innehaver av stillingen er å gi et godt tilbud om utredning, diagnostisering og behandling
 • Stillingen innebærer også samarbeid med førstelinjehelsetjeneste, skoler og bydel
 • Søker må være innstilt på veiledningsansvar for studenter og psykologer i spesialisering


Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist, fortrinnsvis innen barne- og ungdomspsykologi
 • Søkere som er nært opp til fullført spesialisering kan også være aktuelle
 • Bred generalisterfaring fra poliklinisk arbeid
 • Kjennskap til elektroniske journalsystemer, fortrinnsvis DIPS
 • Du kan gjerne ha interesse for og kjennskap til nevropsykologi


Personlige egenskaper

 • Det legges vekt på personlig egnethet, evne til samarbeid med pasient/pårørende/kollegaer og eksterne samarbeidspartnere, selvstendighet
 • Engasjement for utvikling av egen arbeidsplass
 • Gode ferdigheter i organisering av eget arbeid og kontinuerlig dokumentasjon i journal (EPJ)
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Liker å arbeide i team, er fleksibel og har relasjonelle ferdigheter


Vi tilbyr

 • Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø med faglig engasjerte kollegaer
 • Lønn etter avtale


Kontaktinformasjon: Marianne Garte, enhetsleder, tlf. 24 09 36 00.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
7. februar 2020