Du er her

Søvn og søvnproblemer

Søvn og søvnproblemer
Publisert
10. april 2007
Søvn og søvnproblemer
Publisert
10. april 2007
Søvn og søvnproblemer
Publisert
10. april 2007

Søvnproblemer er utbredt i befolkningen og blant pasienter i psykologisk behandling. Likevel tyder en undersøkelse blant 969 psykologer på at psykologer mangler viktig kunnskap om søvn og søvnproblemer.

Søvn og søvnproblemer
Publisert
10. april 2007

Søvn styres både av oppbygget søvnbehov, av døgnrytmen og av livsstil. Ved søvnproblemer er adekvat informasjon og korreksjon av feilaktige oppfatninger viktig.

Søvn og søvnproblemer
Publisert
10. april 2007

Søvnproblemer og søvnsykdommer er ofte oversett i klinisk praksis, til tross for at de skaper omfattende problemer og svekker livskvaliteten. Klinikeren må være i stand til å utrede og behandle søvnvansker, og eventuelt henvise videre til spesialist.

Søvn og søvnproblemer
Publisert
10. april 2007

Søvnproblemer og psykiske lidelser ledsager og forsterker hverandre. Kunnskap om slike sammenhenger har stor betydning for behandlingstilbudet.

Søvn og søvnproblemer
Publisert
10. april 2007

Foreldre med barn med søvnproblemer trenger ofte psykologisk rådgivning. I denne artikkelen formidles nyttige erfaringer fra klinisk praksis.

Søvn og søvnproblemer
Publisert
10. april 2007

Færre enn 15 prosent av personer med søvnløshet blir fanget opp i helsevesenet, og disse får da primært sovemedisiner. Denne artikkelen viser relevansen av psykologisk kunnskap i vurdering og behandling av søvnproblemer.

Søvn og søvnproblemer
Publisert
10. april 2007

Over en firedel av pasienter med Alzheimers sykdom har søvnforstyrrelser. Effektiv behandling av søvnvanskene kan redusere belastningen for pasienter og pårørende.

Søvn og søvnproblemer
Publisert
10. april 2007

Utbredelsen av skiftarbeid har økt dramatisk de siste tiår. Dette kan ha konsekvenser for søvn og helse.

Sider