Du er her

Sjefredaktør

Norsk psykologforening - Tidsskrift for Norsk psykologforening

Norsk psykologforening organiserer nærmere 90 % av landets offentlig godkjente psykologer, samt studenter, og har i dag omtrent 10 000 medlemmer. Som profesjonsforening ivaretar vi medlemmenes faglige og økonomiske interesser. Psykologforeningen driver en utstrakt videre- og etterutdanningsvirksomhet. Sekretariatet har 47 ansatte. www.psykologforeningen.no

Tidsskrift for Norsk psykologforening er et redaksjonelt uavhengig organ som styres etter Fagpressens redaktørplakat, pressens Vær Varsom-plakat og Lov om redaksjonell fridom i media. Psykologtidsskriftets innhold skal reflektere Psykologforeningens gjeldende formålsparagraf. Psykologtidsskriftet er Norges ledende fagbase innen psykologi, og utgis en gang i måneden i et opplag på 10 000 eksemplarer. I tillegg publiseres det fortløpende på egne nettsider www.psykologtidsskriftet.no

Psykologtidsskriftets formål er å bidra til at psykologisk kunnskap når ut i samfunnet, bidra til psykologstandens faglige utvikling og etiske standard og dekke relevante tema for Psykologforeningens medlemmer; primærmålgruppen for tidsskriftet. Samtidig søker Psykologtidsskriftet å knytte psykologer og andre fagpersoner i psykologi sammen, gi en felles faglig identitet på tvers av interesse- og arbeidsområder og nå ut til andre yrkesgrupper, beslutningstagere og politikere.

Tidsskriftet dekker et vidt spekter av psykologiske problemstillinger og kombinerer seriøs fagformidling med interessevekkende aktualitetsstoff. Det spenner over alt fra fagfellevurderte vitenskapelige artikler og fagessay, via debatt og kommentarer, til journalistiske sjangre som reportasjer og intervju.

Sjefredaktøren leder et kreativt og entusiastisk team med seks medarbeidere og vil ha stor frihet. Redaktørplakaten legges til grunn for det redaksjonelle arbeidet. Sjefredaktøren har økonomiansvar og inngår i sekretariatets ledergruppe.


Til denne utfordrende lederstillingen søker vi en psykolog eller psykologifaglig forsker med:

  • bred orientering og engasjement for faget
  • forståelse for redaksjonelt arbeid og teft for godt stoff
  • evne til å kombinere strategisk utvikling med krav til økonomisk styring
  • stor arbeidskapasitet
  • gode samarbeidsevner
  • evne til å motivere og inspirere


Arbeidssted er Kirkegata 2, 0103 Oslo, i trivelige lokaler. Stillingen byr på spennende og unike oppgaver i et stimulerende fagmiljø. Vi tilbyr konkurransedyktige lønns- og pensjonsbetingelser. Åremål vil bli vurdert.

Nærmere opplysninger ved konstituert sjefredaktør Per Olav Solberg, e-post perolav@psykologtidsskriftet.no, tlf. 950 88 575 og ved ansvarlig utgiver, generalsekretær Ole Tunold, e-post ole@psykologforeningen.no, tlf. 23 10 31 30.


Søknad med CV sendes snarest som e-post til stillinger@psykologforeningen.no, eventuelt til Ole Tunold, Norsk psykologforening, Pb. 419 Sentrum, 0103 Oslo.

 

Søknadsfrist
21. februar 2020